Среща на Кмета на Столична община г-жа Фандъкова с бизнес делегация от Република Словения.

На 01 Юни 2016г. в зала „Официална“ на Столична община, ул. „Московска“ №33, бе проведена среща на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова с бизнес делегация от Република Словения.
Делегацията бе водена от г-н Рок Томшич – пълномощен министър по търговските и икономическите въпроси на Посолството на Република Словения в Будапеща. Бяха представени словенски компании, включително и такива с установен бизнес в България.
Г-жа Фандъкова се спря накратко на насоките на развитие на София в краткосрочен план. От двете страни бе заявен интерес за задълбочаване на сътрудничеството между София и Любляна.

В срещата взе участие и Председателят на СУОГФ г-жа Ирина Йорданова, както и поканени от ОГФМСП представители на банковия сектор и предприемачи, сред които и дружества ползващи банков кредит с гаранционна подкрепа от Фонда.