Официално откриване на Бизнес Дамски Клуб

На 13 юни 2016г. в Гранд хотел „София“ във връзка с официалното откриване на Бизнес Дамски Клуб бе проведен семинар на тема „Възможности за финансиране на жените предприемачи от малкия и среден бизнес“.
Г-жа Ива Владимирова-Карагьозова – основател на клуба обяви неговото откриване и накратко го представи като клуб на дамите със собствен бизнес и с идея за бизнес.
В рамките на бизнес панела финансови експерти представиха възможностите за финансиране на бизнес проекти от различни източници, сред които финансиране по насърчителни програми, финансиране със средства от ЕС, банково кредитиране и други. Сред лекторите, които направиха презентации на различни теми бяха:
– „Европейски фондове и програми, управлявани директно от Европейската комисия – с кандидатстване в Брюксел“ – г-н Веселин Халачев, Председател на СПМСБ на Сдружение „Обединени бизнес клубове“ и Член на борда на директорите на ESBA;
– „Евро пари за бизнеса за 2016/2017″ – г-жа Таня Илиева „Евроконсулта“ ЕООД;
– „Переспективи за малкия бизнес“ – г-н Светослав Пиралков, Началник Отдел „Микробизнес“ „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД;
– Стефан Кушкиев, експерт в ОГФМСП представи Фонда с презентация на тема „Гаранции по кредити в помощ на фирмите в София“;