Конференция за МСП

На 15 март 2017 г , 11.00 ч, УНСС, в Голяма конферентна зала се проведе Конференция за МСП. Организатори бяха УНСС, Министерство на икономиката, Софийска камара.
Участие в конференцията взеха представители на бизнеса, браншови организации, социални партньори, публичната администрация, както и Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия – Столична община.

Конференцията бе открита от Георги Чернев, председател на Софийска търговско-промишлена камара. Приветствия към участниците направиха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС; от инж. Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа; от двамата зам. министри на икономиката Лъчезар Борисов и Любомир Ганчев; от г-жа Мариета Захариева, изп. директор на АМСП.

Проф. Кирил Тодоров от УНСС сподели своя опит и принос в развитието на предприемачеството. Представители на бизнеса и членове на камарата също взеха отношение по проблеми пред МСП.
Управителят на Фонда, представи доклад на тема „Предприемачеството в София – проблеми и решения“.

e7f4c_К1 010_15316UNSS - Copy e7f4c_К3