„Мениджър за един ден“

В рамките на инициативата „Мениджър за един ден“ на 12 октомври  2017 г. Общински гаранционен Фонд за малки и средни  предприятия  посрещна своя млад мениджър за един ден. Целта на програмата е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години. Утвърдени специалисти от бизнеса, услугите, институциите и неправителствения сектор отвориха вратите на своите организации за мотивирани ученици и студенти и споделят своя опит с младите хора.

Ерика Делибашева  e завършила 125 СОУ с профил „Предприемачество и бизнес“, а в момента е първи курс „Публична администрация“ в Софийския университет. Тя участва за втори път в инициативата „Мениджър за един ден“, но за първи път бе  част от екипът на ОГФМСП за един ден. Ерика се запозна с дейността на ОГФМСП и  получи много полезна информация от управитела на Фонда г-н Кирил Григоров. Това само ѝ даде възможност и  и помогна да придобие още по-голям опит, за да развива своите лидерски умения.

menidjur