Столичен Общински Съвет
Съвет за управление на общинския гаранционен фонд /СУОГФ/
СЪВЕТ ЗА УПРАВИТЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА /ОГФМСП-СО/

download (2)

Председател на СУОГФ

Ирина Иванова Йорданова-Колева

Родена е на 12.07.1961 г. Висшето си образование завършва през 1985 г. в СУ „Климент Охридски“ със специалност „Журналистика“. Специализира в университетите в Манчестър, Мериленд, Харвард, центъра „Джордж Маршал“ и института „Адам Смит“. Председател на постоянната комисия по европейска интеграция и връзки с гражданското общество. Член на постоянната комисия по финанси и бюджет.

download (1)

Зам. Председател на  СУОГФ

Антон Господинов Койчев

Роден е на 27.11.1965 г. в гр. Бургас. Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, на постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.

download (3)

Член на СУОГФ

Андрей Мирчев Иванов

Роден е на 24.10.1953 г. Висшето си образование завършва в ВМЕИ със специалност „Автоматика и телемеханика“. Член е на постоянната комисия  по финанси и бюджет и на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост.

 

download

Член на СУОГФ

Владимир Димитров Данев

Роден е на 12.02.1976 г. в град София. Висше образование: специалност „Право“ в ПП „Паисий Хилендарски и специалност „Международни отношения“ в УНСС. Заместник-председател на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; член на постоянната комисия по етика, граждански права, молби и жалби.

download (4)

Член на СУОГФ

Светослав Емилов Витков – ПП Глас народен

Роден е на 26.01.1971 г. в град София. Висше икономическо образование. Заместник-председател на постоянната комисия за децата младежта, спорта и туризма; член на постоянната комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество.

Управител

Image_5446303_104

Управител ОГФМСП-СО
Николай Ценков

Николай Ценков е юрист и бивш Председател на Съвета на директорите на Национална компания „Индустриални зони“. Има професионален опит в сферата на икономическата дипломация, обществените поръчки и проектното финансиране. Участвал е като консултант и изпълнител на проекти към редица национални и международни организации – Столична община, Дипломатическия институт към МВнР, МОН, ММС, структури на МЗХ, London School of Economics and Political Science, Организацията на северно-атлантическия договор (NATO), Tel Aviv University, The Buchmann Faculty of Law. Основател е и дългогодишен Председател на Института за европейски инициативи. Член е на Виенския икономически форум. Има научни интереси в сферата на социалната философия.