• Първи вариант – след анализ на проекта от ОГФМСП фирмата може да получи писмо-одобрение, с което Фондът посочва, че нейния проект на формалните изисквания за издаване на гаранция на ОГФМСП. Гаранцията може да бъде издадена при условие, че бъде отпуснат кредит от банката партньор.
  • Втори вариант – банките-партньори отправят предложение до ОГФМСП за гаранционна подкрепа по кредит на МСП.