Златина Карова консултира:

  • Европейски финансиращи програми и ориентиране на проектни идеи към отделните програми на ЕС;
  • Подготовка на проектни предложения;
  • Внедряване на приложно-научни резултати и процеса на технологичен трансфер в конкретни индустриални предприятия;
  • Въпроси, свързани с индустриалната собственост;
  • Управление на иновационни проекти;
  • Взаимодействие с държавни и общински структури в областта на трансфера на научно – приложни и иновационни продукти;
  • Преговори и сключване на договори с държавни и частни фирми, вкл. и с такива от други страни.