shop_11

Любителите на риболова ще се радват на световноизвестни марки в новия магазин на „Аква Спорт Н” ЕООД

„Аква Спорт Н” ЕООД е една от най-големите фирми вносители на риболовни принадлежности в България. Основана е през 1995 и започва дейността си като вносител на немската фирма Balzer. В резултат на упорита и професионална работа, фирмата придобива изключителни права за внос и дистрибуция както на Balzer, така и на ...
Повече информация
logo150-tr

Писмо на БНБ до Управителя на ОГФМСП д-р Кирил Григоров

Писмо на БНБ до Управителя на ОГФМСП д-р Кирил Григоров, относно третиране на експозиции към ОГФМСП за целите на Стандартизирания подход за кредитен риск съгласно Регламент (EС)№575/2013 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  ...
Повече информация
menidjur

„Мениджър за един ден“

В рамките на инициативата "Мениджър за един ден" на 12 октомври  2017 г. Общински гаранционен Фонд за малки и средни  предприятия  посрещна своя млад мениджър за един ден. Целта на програмата е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години. Утвърдени ...
Повече информация
IMG_1345

Младежка предприемаческа борса – 30 Септември 2017г.

На 30 Септември 2017г., в сградата на Софийския университет „Климент Охридски" се проведе традиционната - шеста по ред младежка предприемаческа борса, организирана от Фондация „Каузи", съвместно с Министерството на младежта и спорта в рамките на Националната програма за младежта. Форумът се проведе като част от Международния научен форум на икономическата ...
Повече информация
e7f4c_К3

Конференция за МСП

На 15 март 2017 г , 11.00 ч, УНСС, в Голяма конферентна зала се проведе Конференция за МСП. Организатори бяха УНСС, Министерство на икономиката, Софийска камара. Участие в конференцията взеха представители на бизнеса, браншови организации, социални партньори, публичната администрация, както и Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия - ...
Повече информация
logo150-tr

Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 – Развитие на социалното предприемачество.

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд ...
Повече информация
Loading...