ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 АДРЕС: гр. София, ул. „11 Август” №4, ет. 2

Телефон: 02 / 980-99-38

E-mail:

Управител – Николай Ценков [ n.tsenkov@ogf-sofia.com ]

 

Главен счетоводител –  Анна Златанова [a.zlatanova@ogf-sofia.com]

Главен Експерт – Стефан Кушкиев [ s.kushkiev@ogf-sofia.com ]

Старши Експерт – Александър Сарафов [ sarafov@ogf-sofia.com ]

 ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Телефон: 02/870-8305