ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 АДРЕС: гр. София, ул. „11 Август” №4, ет. 2

Телефон: 02 / 980-9938

E-mail:

Управител – Кирил Григоров [ k.grigorov@ogf-sofia.com ]

Технически координатор – Виктория Милчева [ office@ogf-sofia.com ]

Главен счетоводител – Людмила Костова [ l.kostova@ogf-sofia.com ]

Счетоводител – Анна Златанова [a.zlatanova@ogf-sofia.com]

Експерт – Стефан Кушкиев [ s.kushkiev@ogf-sofia.com ]

Експерт – Ивана Николова [ i.nikolova@ogf-sofia.com ]

 ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Телефон: 02/870-8305