Новини

 • 2016-06-15

  Официално откриване на Бизнес Дамски Клуб

  На 13 юни 2016г. в Гранд хотел „София" във връзка с официалното откриване на Бизнес Дамски Клуб бе проведен семинар на тема „Възможности за финансиране на жените предприемачи от малкия и среден бизнес".
  Г-жа Ива Владимирова-Карагьозова - основател на клуба обяви неговото откриване и накратко го представи като клуб на дамите със собствен бизнес и с идея за бизнес.
  В рамките на бизнес панела финансови експерти представиха възможностите за финансиране на бизнес проекти от различни източници, сред които финансиране по насърчителни програми, финансиране със средства от ЕС, банково кредитиране и други. Сред лекторите, които направиха презентации на различни теми бяха:
  - „Европейски фондове и програми, управлявани директно от Европейската комисия - с кандидатстване в Брюксел" - г-н Веселин Халачев, Председател на СПМСБ на Сдружение „Обединени бизнес клубове" и Член на борда на директорите на ESBA;
  - „Евро пари за бизнеса за 2016/2017" - г-жа Таня Илиева „Евроконсулта" ЕООД;
  - „Переспективи за малкия бизнес" - г-н Светослав Пиралков, Началник Отдел "Микробизнес" „Райфайзенбанк (България)" ЕАД;
  - Стефан Кушкиев, експерт в ОГФМСП представи Фонда с презентация на тема „Гаранции по кредити в помощ на фирмите в София";

 • 2016-06-01

  Среща на Кмета на Столична община г-жа Фандъкова с бизнес делегация от Република Словения.

  На 01 Юни 2016г. в зала „Официална" на Столична община, ул. „Московска" №33, бе проведена среща на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова с бизнес делегация от Република Словения.
  Делегацията бе водена от г-н Рок Томшич - пълномощен министър по търговските и икономическите въпроси на Посолството на Република Словения в Будапеща. Бяха представени словенски компании, включително и такива с установен бизнес в България.
  Г-жа Фандъкова се спря накратко на насоките на развитие на София в краткосрочен план. От двете страни бе заявен интерес за задълбочаване на сътрудничеството между София и Любляна.

  В срещата взе участие и Председателят на СУОГФ г-жа Ирина Йорданова, както и поканени от ОГФМСП представители на банковия сектор и предприемачи, сред които и дружества ползващи банков кредит с гаранционна подкрепа от Фонда.

   

 • 2016-05-18

  Финансов форум „Финансиране на бизнеса”, хотел „Новотел София” – 17 Май 2016г.

  Финансиране на бизнеса", организиран от финансовия портал MoitePari.bg.
  Форумът стартира с представяне на резултати от онлайн проучване на MoitePari.bg сред представители на малки и средни предприятия, в което бяха откроени основни акценти от проблематиката на бизнес финансирането.

  От страна на различни кредитни, финансови, публични институции и предприемачи бяха направени презентации и проведени лекции засягащи различни аспекти на възможностите за финансиране на проекти на МСП:
  Възможности за банково финансиране на бизнеса и насърчителни програми:
  - Сосиете Женерал Експресбанк - „Банково финансиране на МСП";
  - Райфайзенбанк (България) -"Специализирани инструменти за облекчен достъп до банково кредитиране от МСП в България";
  - ОГФМСП - "Гаранции по кредити в помощ на фирмите в София";
  Специализирано финансиране на МСП. Лизинг и факторинг:
  - Българска асоциация за лизинг - „Лизинговият пазар в България";
  Дялово финансиранe
  - Black Peak Capital - Дялово финансиране;
  Лекция за стартиращ бизнес
  - ВИТ Борсата за матраци - "Прави пари и на сън";
  Финансиране по Eвропейски програми
  - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Министерство на икономиката - "Възможности за достъп до финансиране за МСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност";
  - Обединени бизнес клубове, дирекция "Европейски фондове" - "Европейски фондове и програми управлявани директно от Европейската комисия - с кандидатстване в Брюксел"
  - „ЕСКА Консултинг" ООД - Презентация за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

  Представители на бизнеса, предприемачи, консултанти и финансови експерти проведоха дискусия на тема „Перспективи пред финансирането на МСП в България - възможности и предизвикателства". В дискусията взе участие и представител на ОГФМСП.

   

 • 2016-03-29

  Общински Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия и Лойдс Регистър ЕМЕА подписаха Рамков договор

  На 24 март 2016 година бе подписан Рамков договор за сътрудничество и съвместна дейност между Общински Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия и Лойдс Регистър ЕМЕА. Повече информация за Лойдс Регистър ЕМЕА може да прочетете тук:

 • 2016-03-16

  Национален бизнес форум: „Европейски фондове и програми за периода 2016 - 2017 г.

  На 16 март 2016 година в София Хотел Балкан, се проведе Национален бизнес форум: „Европейски фондове и програми за периода 2016 - 2017 г. Планът Юнкер и новите банкови условия и финансови инструменти."
  Форума е организиран от Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК) с подкрепата на Европейската комисия, Инициативата за югоизточно сътрудничество (SECI), Министерство на икономиката и Министерство на земеделието и храните. Символичен домакин на събитието бе Столична община.
  Сред участниците бяха представители на Европейската комисия, Европейския парламент, официалните български власти, чуждестранни мисии в България, президенти на паневропейски, транснационални и национални организации, както и представители на ОГФМСП.

  По време презентациите и проведени дискусии на събитието бяха застъпени основни теми и конкретни програми и инициативи за подпомагане на предприемачеството:

  - Европейски програми, управлявани директно от Европейската комисия и ЕС за периода 2016-2017 г."Общ преглед на Европейските програми за периода 2016 - 2017 г. (над 450 програми с над 800 финансови помощи);
  - Програмата Хоризонт 2020 с най-голяма подкрепа за развитието на бизнеса и общините;
  - Програмата COSME - Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и МСП;
  - Програмата ERASMUS+ - Новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;
  - Планът Юнкер и Европейския фонд за стратегически инвестиции с общ бюджет от 315 милиарда евро;
  - Програмите за териториално (трансгранично, транснационално и интеррегионално) сътрудничество в Европа - Interreg, IPAII и др.
  - Европейски програми, управлявани на национално ниво за периода 2016 -2017 г. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност";
  - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
  - Програма за развитие на селските райони"

  Националния бизнес форум - София 201Бг. бе закрит със заключителни слова от г-н Дончо Барбалов Зам.Кмет на Столична община, символичен домакин на събитието.

   

1 | 2 | 3 | 4 | 5
EDGE SOFT LTD