назад

Безвъзмездна финансова помощ ”Подобряване на производствен капацитет на МСП по Оперативна програма” Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 15 април 2015 г. се проведе информационна среща на тема: „Обсъждане на документация по процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ "Подобряване на производствен капацитет на МСП по Оперативна програма" Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, организирана от Областен информационен център София-град и София-област в партньорство с Професионална асоциация Европейски и национални програми за развитие. Взеха участие г-жа Елза Григорова, Управител на Областен информационен център София-град и София-област, г-жа Веселина Купенова, председател на Съвета на Фондация SOS предприемачи, г-н Андрей Лалов, Зам. председател и член на УС на Професионална асоциация Европейски и национални програми за развитие.
Във форума взеха участие и представители на ОГФМСП.
В рамките на събитието бяха обсъдени всички документи по процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ" Подобряване на производствен капацитет на МСП". Участниците дискутираха свои предложения по предоставената за обсъждане документация.

EDGE SOFT LTD