назад

Национален бизнес форум: „Европейски фондове и програми за периода 2016 - 2017 г.

На 16 март 2016 година в София Хотел Балкан, се проведе Национален бизнес форум: „Европейски фондове и програми за периода 2016 - 2017 г. Планът Юнкер и новите банкови условия и финансови инструменти."
Форума е организиран от Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК) с подкрепата на Европейската комисия, Инициативата за югоизточно сътрудничество (SECI), Министерство на икономиката и Министерство на земеделието и храните. Символичен домакин на събитието бе Столична община.
Сред участниците бяха представители на Европейската комисия, Европейския парламент, официалните български власти, чуждестранни мисии в България, президенти на паневропейски, транснационални и национални организации, както и представители на ОГФМСП.

По време презентациите и проведени дискусии на събитието бяха застъпени основни теми и конкретни програми и инициативи за подпомагане на предприемачеството:

- Европейски програми, управлявани директно от Европейската комисия и ЕС за периода 2016-2017 г."Общ преглед на Европейските програми за периода 2016 - 2017 г. (над 450 програми с над 800 финансови помощи);
- Програмата Хоризонт 2020 с най-голяма подкрепа за развитието на бизнеса и общините;
- Програмата COSME - Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и МСП;
- Програмата ERASMUS+ - Новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;
- Планът Юнкер и Европейския фонд за стратегически инвестиции с общ бюджет от 315 милиарда евро;
- Програмите за териториално (трансгранично, транснационално и интеррегионално) сътрудничество в Европа - Interreg, IPAII и др.
- Европейски програми, управлявани на национално ниво за периода 2016 -2017 г. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност";
- Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
- Програма за развитие на селските райони"

Националния бизнес форум - София 201Бг. бе закрит със заключителни слова от г-н Дончо Барбалов Зам.Кмет на Столична община, символичен домакин на събитието.

 

EDGE SOFT LTD