назад

Финансов форум „Финансиране на бизнеса”, хотел „Новотел София” – 17 Май 2016г.

Финансиране на бизнеса", организиран от финансовия портал MoitePari.bg.
Форумът стартира с представяне на резултати от онлайн проучване на MoitePari.bg сред представители на малки и средни предприятия, в което бяха откроени основни акценти от проблематиката на бизнес финансирането.

От страна на различни кредитни, финансови, публични институции и предприемачи бяха направени презентации и проведени лекции засягащи различни аспекти на възможностите за финансиране на проекти на МСП:
Възможности за банково финансиране на бизнеса и насърчителни програми:
- Сосиете Женерал Експресбанк - „Банково финансиране на МСП";
- Райфайзенбанк (България) -"Специализирани инструменти за облекчен достъп до банково кредитиране от МСП в България";
- ОГФМСП - "Гаранции по кредити в помощ на фирмите в София";
Специализирано финансиране на МСП. Лизинг и факторинг:
- Българска асоциация за лизинг - „Лизинговият пазар в България";
Дялово финансиранe
- Black Peak Capital - Дялово финансиране;
Лекция за стартиращ бизнес
- ВИТ Борсата за матраци - "Прави пари и на сън";
Финансиране по Eвропейски програми
- Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Министерство на икономиката - "Възможности за достъп до финансиране за МСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност";
- Обединени бизнес клубове, дирекция "Европейски фондове" - "Европейски фондове и програми управлявани директно от Европейската комисия - с кандидатстване в Брюксел"
- „ЕСКА Консултинг" ООД - Презентация за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Представители на бизнеса, предприемачи, консултанти и финансови експерти проведоха дискусия на тема „Перспективи пред финансирането на МСП в България - възможности и предизвикателства". В дискусията взе участие и представител на ОГФМСП.

 

EDGE SOFT LTD