Вашето мнение е важно за нас, моля отделете една минута, за да ни помогнете да подобрим нашата дейност!

Интернет анкета за проучване на мнението на фирми и граждани ползвали или желаещи да ползват услугите на Общински Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия /ОГФМСП/

1. Запознати ли сте с дейността на ОГФМСП ?


2. Кой е основния източник от който получавате информация за дейността на ОГФМСП?

3. Как бихте оценили качеството и полезността на предоставената информация чрез Интернет страницата на ОГФМСП ?
4. Имате ли препоръки, които бихте отправили към ОГФМСП, с цел подобряване дейността му ?

5. Email за обратна връзка с Вас:

EDGE SOFT LTD