Управление

  1. Столичният Общински Съвет;
  2. Съвет за управление на общинския гаранционен фонд /СУОГФ/;
  3. Управител

 


СЪВЕТ ЗА УПРАВИТЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА /ОГФМСП-СО/

 

1
Председател на СУОГФ

Ирина Иванова Йорданова-Колева

Родена е на 12.07.1961 г. Висшето си образование завършва през 1985 г. в СУ "Климент Охридски" със специалност "Журналистика". Специализира в университетите в Манчестър, Мериленд, Харвард, центъра "Джордж Маршал" и института "Адам Смит". Председател на постоянната комисия по европейска интеграция и връзки с гражданското общество. Член на постоянната комисия по финанси и бюджет.

 

 

Зам. Председател на  СУОГФ

Антон Господинов Койчев

Роден е на 27.11.1965 г. в гр. Бургас. Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, на постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.

 

 

 

 

3Член на СУОГФ

Андрей Мирчев Иванов

 Роден е на 24.10.1953 г. Висшето си образование завършва в ВМЕИ със специалност "Автоматика и телемеханика". Член е на постоянната комисия  по финанси и бюджет и на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост.

 

 

 

 

Член на СУОГФ

Владимир Димитров Данев

Роден е на 12.02.1976 г. в град София. Висше образование: специалност "Право" в ПП "Паисий Хилендарски и специалност "Международни отношения" в УНСС. Заместник-председател на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; член на постоянната комисия по етика, граждански права, молби и жалби.

 

 

Член на СУОГФ

Светослав Емилов Витков - ПП Глас народен

Роден е на 26.01.1971 г. в град София. Висше икономическо образование. Заместник-председател на постоянната комисия за децата младежта, спорта и туризма; член на постоянната комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество.

 

 

 

 

 

 

 


УПРАВИТЕЛ

Кирил Григоров Управител ОГФМСП-СО
д-р Кирил Григоров

Висше икономическо образование. Доктор по икономика на тема малки и средни предприятия. Специалист по управление на риска и финансиране на проекти, вкл. от международни финансови институции.
Краткосрочни специализации по банково дело и финанси в Лондон, Вашингтон, Люксембург и др. Кирил Григоров има дългогодишен опит в банковата сфера и финансите и е заемал висши ръководни постове в редица банки, вкл. като Изпълнителен директор на Общинска банка АД, Българска банка за развитие АД и Инвестбанк АД.

 

EDGE SOFT LTD