Общинският гаранционен фонд издаде гаранция на една от водещите столични компании в производството на бетон

„Гениди” ООД е позната на българския пазар с производството, доставката и полагането на бетонови разтвори. Регистрирана е през 2012 г.  в София.  Фирмата разполага със собствена машина за производство на бетон, две бетонпомпи, три бетоновоза и фадрома.

„Гениди” ООД е едно от водещите в производството на бетон за район Север на град София и околностите, с около 3000 куб.м. произведен бетон средно на месец.

С гаранционната подкрепа на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община в сътрудничество с банка-партньор  бе осигурено допълнително финансиране на „Гениди” ООД с цел погасяване на своите задължения.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН