Издадена гаранция насърчава износа на обработен камък в Западна Европа

„ГРАНИТ БГ“ ЕООД стартира дейността си през 2013 г. и е специализирана в търговията и обработката на скалнооблицовъчни материали, монтаж и демонтаж, както и в търговията с препарати за скалнооблицовъчни материали.

Дружеството е поставило облицовка на няколко мащабни обекта в София, като е участвало и в ремонта на голям столичен хотел.

С гаранционната подкрепа на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община в сътрудничество с банка-партньор  бе осигурено допълнително финансиране на „ГРАНИТ БГ“ ЕООД с цел разширяване складовата им база. Увеличените количества обработен камък ще бъдат изнасяни за Западна Европа.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН