Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия издаде гаранция на една от водещите IT фирми в България

„Контракс” АД е една от най-големи IT фирми на българския пазар. Основана е през 1992 г. като международен холдинг с компании в шест страни на Източна Европа и централен офис в Будапеща, Унгария. От 2000г. „Контракс” е 100% българска частна компания. Днес компанията представлява група от фирми, специализирани в системна интеграция, дистрибуция, инженеринг, аутсорсинг, развоен софтуер, доставка на Internet,  конгресен туризъм, транспортни услуги и производство.

Групата “Контракс” е лидер в обслужването на големи частни и държавни структури, извоювала си водещи позиции на българския ИТ пазар. Клиенти са големи и платежоспособни компании, включително държавни институции и общини.

В класациите на водещата българска медия за технологии и наука  IDG.bg  през последните години, „Контракс” е сред водещите десет на пазара на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и е водещ системен интегратор в България. „Контракс” АД  е и единствената ИТ фирма, намерила място в класацията на BusinessWeek за най-динамичните и бързо развиващи се български фирми по стандартите на “Standard & Poors”.

С гаранционната подкрепа на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община в сътрудничество с банка-партньор  бе осигурено допълнително финансиране на „Контракс“ АД.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН