Доклад за социалните предприятия в България по проект “Долина на растеж”

ОГФМСП е част от партньорската мрежа по проект “Долина на растеж” , който е мулти-секторнa инициатива, която цели да стимулира развитието на финансовия пазар за социални предприятия в България.

В рамките на инициативата беше проведено проучване, което има за цел да даде отговори на следните въпроси:  Какъв е броят на социалните предприемачи в България? В какъв етап от развитието си са? Какви са техните нужди и кой е перфектният финансов инструмент, който може да отговори на тях?

Отговорите на тези и много други въпроси можете да намерите в прочуването:

https://valleyofgrowth.reachforchange.org/static/pdf/valleyofgrowth/UCB_ValleyOfGrowth_Doklad_BG_210x210_03.pdf

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН