Инвестиционен форум в БТПП очерта възможности за финансиране на бизнеса

В БТПП се проведе хибриден форум „Инвеститори, стартъпи, администрация, ефективно взаимодействие“, организиран от Съвета по инвестиции при Палатата и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ).

Целта на форума бе да се представят възможности за финансиране и инвестиции за стартиращи компании; продукти и програми за финансиране на бизнеса; разработени технологични решения от стартъп компании, в отговор на различни предизвикателства на градската среда.

Събитието бе окрито от председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, който приветства участниците и ги запозна с дейността на БТПП в  услуга на бизнеса, по-конкретно в областта на инвестициите и подпомагането на малки и средни предприятия и стартиращи компании.

Изпълнителният директор на СОАПИ д-р Мария Христова очерта накратко приоритетите в дейността на Агенцията и отбеляза, че стартиращите фирми преди всичко се нуждаят от финансиране, като за целта  Агенцията им предоставя информация за възможностите за европейското фондово или грантово финансиране.

В рамките на събитието кратко експозе за дейността и възможностите за финансиране представи управителят на Общинския гаранционен фонд за малките и средни предприятия Николай Ценков, който подчерта, че над 700 бизнес проекта са подкрепени от Фонда.

Основната функция на Фонда е издаването на гаранции към банката, когато дадено малко и средно предприятие има нужда от банково финансиране, но му липсва достатъчно обезпечение. Той допълни, че ако кредитът не се обслужва и се премине към принудително изпълнение, Фондът плаща вместо кредитополучателя пропорционално до размера на гаранцията. Едно предприятие може да получи няколко гаранции по различни бизнес проекти, съответно по различни банкови продукти. Ценков информира участниците във Форума, че досега обемът на кредитите, по които Фондът е издал гаранция, възлиза на стойност над 140 млн. лева, а гаранционният ангажимент е 37 млн. лева.

Размерът на гаранционния ангажимент по един проект по правило е до 50% от размера на кредита, но не може да надвишава 150 000 лева .

„Има и специализирана гаранционна схема за стартиращите фирми, които са без история, обороти и достатъчно обезпечения. При тях размерът е по-малък, до 30 000 лева гарантираме, но при доста по-облекчени условия“, допълни управителят на Фонда.

В помощ на стартиращите компании е  разработена и пилотната програма „Акселератор стартъп София“ с бюджет от 100 000 лева, за да може малките предприятия да станат банкируеми.

Председателят на Съвета по инвестиции при БТПП Владимир Томов представи дейността на Съвета, който обхваща частни инвеститори, банки, инвестиционни фондове, финансови институции, държавни и общински агенции и други организации, свързани с инвестициите и промотирането им. Томов изтъкна, че съвместно с членовете и партньорите на Съвета и Палатата проектират и подготвят нови финансови и инвестиционни продукти за бизнеса.

Димитър Стоилов, главен експерт „Бизнес развитие“ при ББР ЕАД, представи програми и инструменти за финансиране, предлагани от банката. Българската банка за развитие (ББР) като кредитна институция, собственост на българската държава. предоставя освен директно финансиране и ресурс чрез други кредитни институции.

Стоилов представи в дейтали подкрепата на ББР за стартиращи предприятия, предоставяйки кредити до 250 000 лева с обезпечение – единствено закупувания актив, самоучастие 10%.

ББР предлага нов кредит за МСП с облекчени условия от 100 000 до 5 млн. лв. със срок до 10 години, с до 18 месеца гратисен период и облекчени изисквания за обезпечение. Продуктите са насочени към МСП, сектора на културните индустрии и стартиращи компании в производството.

Бе представена и програмата за лизинг с гаранция със срок до 8 години, финансиране до 5 млн. лв., 0% самоучастие за транспортни средства, 5% самоучастие за лизинг на други активи. Програмата е предназначена за МСП за закупуване на нови и употребявани производствени машини и оборудване, товарни автомобили и транспортни средства /над 3,5 т/, строителна и земеделска техника.

Банката предлага ликвидна подкрепа за бизнеси в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, за микро, малки, средни и стартиращи предприятия, насочена към справяне с негативните последици от пандемията Ковид 19, включваща револвираща кредитна линия, кредит овърдрафт със срок до 60 месеца и кредит с погасителни вноски за оборотни цели със срок до 48 месеца. Прогнозният лихвен процент на тези услуги е 2,82%.

ББР предоставя енергийна подкрепа за подпомагане на фирмите при неочакваното повишаване на цените на електроенергията. Тя включва възможност за разсрочване на разходите за електричество за четири последователни месеци по избор в рамките на 2022 г. за финансиране на бъдещи плащания и неплатени фактури. Сумите, които могата да се покрият са от 20 000 до 200 000 лева до 75% от нетната стойност на фактурата. За тази подкрепа не се изисква обезпечение.

Банката финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1 MW/p за нуждите на бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, както и повишаващото се търсене.

Българските розопреработватели също могат да получат подкрепа от ББР, включваща револвираща линия за оборотни средства, суми до 1 млн. лева със срок до 36 месеца и минимални изисквания за обезпеченост, включително залог на розово масло.

В края на събитието бяха представени примери за устойчиви решения, предлагани от стартъп компании като: интегрирани здравни услуги за пациентите, широкоформатен дигитален печат за брандиране, иновативни облачни инструменти и поддръжка, аутсорсинг решения за архивиране и съхранение на документи.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН