Меморандум за сътрудничество между УНСС и ОГФМСП

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и г-н Димитър Вучев, председател на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП), подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции (на снимката долу).

На подписването присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и г-н Николай Ценков, управител на ОГФМСП.

В документа се предвиждат мерки за насърчаване на студентското предприемачество чрез осигуряване на достъп на студентите от УНСС до акселератор за финансиране на иновативни и стартиращи компании, организиране на стажове, менторски програми и конкурси.

„Подписването на меморандума е поредната стъпка на нашия университет към задълбочаване на практическата подготовка на студентите. Ще продължим да прилагаме добрите практики на водещите висши училища по света“, заяви ректорът проф. Димитров.

Проф. д-р Цветана Стоянова подчерта последователните усилия на ръководството на УНСС да изгражда работещи връзки с реалния сектор, за да могат студентите да развиват своите идеи като проекти и да ги защитават пред различни институции.

Г-н Вучев, проф. Стоянова, проф. Димитров и г-н Ценков (от ляво на дясно)

„Очаква се одобрението на Столичния общински съвет за  отпускане на средства в размер на 100 000 лв. за проекти, в които могат да участват и студенти. Наши консултанти ще им помагат при подготовката на документите за кандидатстване както онлайн, така и на място в университета“,  каза г-н Вучев.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН