Над 80 участници в информационна среща по „Акеселартор Стартъп София“

Информационна среща по Програмата „Акселератор Стартъп София“ и относно възможностите, които Столична община предлага в подкрепа на инвестициите, предприемачеството, иновативните и стартиращи фирми в София, се проведе на 18  февруари т.г. Срещата премина при много голям интерес – над 80 представители на бизнеса и предприемаческата общност участваха в събитието, което се проведе в сградата на БТПП.

Срещата бе открита от зам.-председателя на БТПП Георги Стоев, от председателя на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия
(ОГФМСП) и на комисията по европейски програми, проекти и международно сътрудничество към Столичния общински съвет Ирина Йорданова и от председателя на Съвета за инвестиции към БТПП Владимир Томов.

Ирина Йорданова подчерта, че подкрепата на Столична община за бизнеса и предприемачеството в София не би била пълноценна без тясното сътрудничество с организациите, които представляват бизнеса. Тя обяви новата програма на Столична община „Акселератор Стартъп София”, създаден по инициатива на кмета г-жа Фандъкова, който обединява усилията на Общинския гаранционен фонд, Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и на Програма „Европа“ на Столична община.

Николай Ценков, управител на ОГФМСП обясни, че над 120 млн. лева кредити, гарантирани от Общинския гаранционен фонд са усвоени, като са подпомогнати 650 малки и средни предприятия. Той представи актуалните гаранционни схеми на Фонда, улесняващи достъпа до финансов ресурс за МСП на територията на Столична община. С цел подпомагане и стимулиране на иновациите и стартиращите предприятия през 2018 г. ОГФМСП започва специализирана гаранционна схема за иновативни и/или стартиращи предприятия – Програмата ФИСП, разработена в изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София.  По Програмата ФИСП до момента са консултирани близо 30 бизнес проекта, като над 15 от тях са придвижени за кредитиране към банките-партньори.

Надя Султанова представи Столичната общинска агенция за приватизация  и инвестиции, която предоставя актуална информация за приоритетните индустрии на територията на град София и активно привлича чуждестранни инвеститори. Посочено бе, че СОАПИ ще осигурява менторска помощ и контакти с инвеститори за бенефициентите на Акселератора.

Мениджърите на „Акселератор Стартъп София“ Александър Сарафов и Деница Боева представиха програмата и запознаха участниците с начина за кандидатстване. Целта на новата програма е да работи с предприемач, физическо лице или стартираща фирма, за период от 3 до 5 месеца, предоставяйки им финансиране в размер 5-10 хиляди лв. и да ги подготви за представяне през следващ етап за финансиране от банки и стратегически инвеститори. Предприемачите участват с 10% съфинансиране в проекта. Крайният срок за кандидатстване по Програмата е 28 февруари 2019 г. Потенциалните бенефициенти могат да се запознаят с насоките за кандидатстване и пълната информация и възможност за кандидатстване – на сайта www.evropa-so.bg

 

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН