ОГФМСП организира информационно събитие пред служители на Банка ДСК

На 18 септември 2018 г. в Централно управление на „Банка ДСК“ ЕАД Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) към Столична община презентира Програмата за иновативни и/или стартиращи предприятия (Програма ФИСП) пред служители от финансовите центрове на Банката, ангажирани пряко с изготвянето на становища при отпускането на кредити на свои клиенти.

На събитието бе представена дейността на Фонда, същността на новата гаранционна схема на ОГФМСП, както и стъпките по издаване на гаранция. Подробно бяха разяснени разликите в двете гаранционни схеми на Фонда, като бе уточнено, че Програма ФИСП има за цел да бъдат подпомагани не само иновативни стартиращи предприятия, но и вече утвърдени на пазара, предлагащи иновативни решения за проблемите на бизнеса в София. Експертите от ОГФМПС илюстрираха с конкретни примери различните видове иновационни продукти, за които Фондът би могъл да издаде гаранция по банков кредит. Увериха присъстващите в своята гъвкавост и бърза реакция.

От страна на Банката бяха зададени въпроси по отношение на видовете обезпечения, които Фондът би приел за отпускането на гаранция, размера на гаранционния ангажимент, който ОГФМСП поема по Програма ФИСП, както и за условията при евентуално предявяване на претенция по изплащане на гаранция на отпуснат вече кредит.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН