ОГФМСП представи възможностите за издаване на гаранции пред стартиращи фирми и студенти от Софийския университет

На 13 ноември т.г. в София Тех Парк Николай Ценков, управител на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) към Столична община, представи дейността на Фонда в две последователни събития.

В зала „Смарт класна стая“ от 16:00 ч. в Инкубатора по инициатива на София Тех Парк бе организирано събитие за стартиращите компании от екосистемата на Парка. В рамките на събитието г-н Ценков изложи условията и възможностите за издаване на гаранция от Фонда при отпускане на кредит от банка-партньор. Основен акцент на презентацията бе Програмата за иновативни и/или стартиращи предприятия на ОГФМСП – „Програма ФИСП“, осъществявана с цел подкрепа на иновативни и/или стартиращи фирми в столицата. Присъстващите приветстваха програмата и изказаха интерес за допълнителен контакт с Фонда за уточняване на условията за кандидатстване по нея.

По-късно през деня, в 19:00 ч., в зала „JA Startup Hambar“ управителят на ОГФМСП представи възможностите за издаване на гаранции за финансиране на иновативни проекти пред студентите, записали магистърска програма „Технологично предприемачество и иновации в информационнните технологии“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Аудиторията прояви интерес относно това колко време отнема процесът по взимане на решение относно издаването на гаранцията. Г-н Ценков информира присъстващите, че в рамките на една седмица Фондът се обединява около решението кой проект да бъде подкрепен или отхвърлен.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН