ОГФМСП представи програма ФИСП пред български инвеститори

На 27 септември 2018 г. в Capital Fort Николай Ценков, управител на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) към Столична община, участва като гост-лектор в събитието на Клуб Investor.bg – „Предприемачи на бъдещето“.

Дискусията, в която той взе участие, бе насочена върху търсенето на финансови средства и идентифициране на източници за инвестиции в предприемачество. Участниците в панела се обединиха около мнението, че липсата на рисков капитал, тромавото законодателство, както и факта, че не съществува добре изградена инфраструктура, включително в областта на образованието, по която частните капитали да влизат в България, са сред основните пречки, възпрепятстващи бизнеса. Отчетена беше съществената роля на публичния сектор във финансирането на иновативни проекти и по-специално ролята на регионалните фондове за развитието на бизнес климата.

Модераторът Виктор Манев се възползва от възможността да даде думата на управителя на ОГФМСП, който представи дейността на Фонда в подкрепа на малкия и средния бизнес на територията на Столична община чрез Програмата за иновативни и/или стартиращи предприятия на ОГФМСП – „Програма ФИСП“, насочена изцяло към иновативни и стартиращи предприятия. Бяха посочени същностните разлики в двете гаранционни схеми на Фонда. Николай Ценков информира аудиторията относно членството на ОГФМСП в престижната Европейска асоциация на гаранционните институции (АЕСМ) и изтъкна факта, че Българската народна банка признава издадените от Фонда гаранции като инструмент за надеждна кредитна защита.

В събитието взеха още участие българският евродепутат Ева Майдел, Христо Стоянов от Европейския инвестиционен фонд, Васил Големански от Българската фондова борса, български инвеститори и представители на иновативни компании.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН