Пилотен проект по Програма ФИСП бе представен на Европейския ден на предприемача – 2018 г.

dav

На 5 ноември т.г. в залата на Дома на Европа – Представителство на Европейската комисия в София Николай Ценков, управител на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) към Столична община, участва като гост-лектор в Европейския ден на предприемача – 2018 г., организиран за шестнадесета поредна година от научноизследователското звено на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Министерство на икономиката, Областен информационен център – София и Академия за иновации.

Дискусията, в която той взе участие, имаше за цел да запознае аудиторията с различни източници за финансиране на предприемачеството – банки, финансови дружества и фондове, оперативни програми на Европейския съюз и други финансови инструменти. Управителят на ОГФМСП представи дейността на Фонда в подкрепа на малкия и средния бизнес на територията на Столична община чрез Програмата за иновативни и/или стартиращи предприятия на ОГФМСП – „Програма ФИСП“, както и спецификите на Програмата в сравнение с основната гаранционна схема на Фонда. Подчерта, че тя е насочена към улесняване на достъпа на стартиращи и/или иновативни предприятия до финансов ресурс във връзка с реализацията и развитието на техните бизнес проекти. В потвърждение на казаното г-н Ценков даде думата на Филип Теодосиев, управител на „BOX Студио“ ООД, получил подкрепа за проекта си за изграждане на студио за видео и фото заснемане благодарение на издадената от страна на ОГФМСП гаранция.

Теми на следващите панелни дискусии бяха състоянието на младежкото предприемачество в България и менторските програми, осигуряващи допълнителни знания на предприемачите.

В събитието взеха участие още Александър Манолев, заместник-министър на икономиката, доц. д-р Георги Вълчев, заместник-ректор по учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение в СУ „Св. Климент Охридски“, Леона Асланова,  от Innovation Starter, Венеция Нецова, Председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи“ (ABLE), представители на академичната общност, български инвеститори и представители на иновативни компании.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН