Представители на ОГФМСП взеха участие в годишнaта конференция „Knowledge City 2020 – градове на бъдещето“

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова откри конференцията „Knowledge City 2020 – Градове на бъдещето“, организирана от Инвестор медия груп в партньорство със Столична община. 

Knowledge City 2020 е годишно събитие, посветено на темите за управление и развитие на градовете и общините, мобилността, транспорта, градоустройството и най-новите технологии. Конференцията има за цел да обедини представители на бизнеса от областта на строителството, архитектурата, инвестициите, технологиите, инфраструктурата, финансите и банковото дело, както и служители в браншови организации, институции и администрация.

„Knowledge City 2020 – градове на бъдещето“ е комбинация от дискусии и презентации, които обсъждат нови и вече работещи проекти на общините в България и техните стратегии за развитие. Събитието се фокусира върху общинските стратегии и взаимодействието между бизнеса и местната власт за развитието на интелигентни градове. Пред аудиторията от международни експерти, представители на местната власт и предприемачи бяха представени успешни примери и добри практики от Европа.

В първия панел, озаглавен „Общински стратегии – взаимодействие между бизнес и местна власт“ г-н Владимир Данаилов, заместник-кмет на Столична община с направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ изтъкна успешната пилотна Програма „Акселератор Стартъп София“ на Столичната община. Той посочи, че общината тази година има по-амбициозна цел – да увеличи грантовете. Други акценти от неговото изказване съща така бяха създаването на консултативен борд с участие на бизнеса и академичните среди, насърчаването на публично-частните партньорства, както и установяване на навици за работа между институциите и бизнеса .

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН