Програма ФИСП бе представена на събитие по европейския проект ACCESS4SME

На 16 октомври 2018 г. в „София Тех Парк“ Александър Сарафов, старши експерт в Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) към Столична община, участва като гост-лектор в менторска мисия на европейския проект ACCESS4SME на тема: „По-систематично използване на финансовите инструменти, подкрепяни от Европейския съюз в подкрепа на научните изследвания и иновациите“. Събитието бе съвместно организирано от Фондация „ГИС-Трансфер Център“ в координация с френската инвестиционна банка Bpifrance. Мисията събра предприемачи, бизнесмени, учени, изследователи, финансисти и финансови посредници, както и национални контактни лица за малки и средни предприятия и достъп до рисково финансиране по програма „Хоризонт 2020“ от България, Гърция, Македония, Словакия, Словения и Литва.

Г-н Сарафов представи дейността на Фонда, както и двете гаранционни схеми, които ОГФМСП предлага, като съпостави параметрите на всяка една от тях. Основен фокус на презентацията бе Програмата за иновативни и/или стартиращи предприятия (Програма ФИСП), чрез която се улеснява достъпът на стартиращи и/или иновативни предприятия до финансов ресурс във връзка с реализацията и развитието на бизнес проекти в направленията „Информатика и ИКТ“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. Експертът от ОГФМПС илюстрира с конкретни примери различните видове иновации, за които Фондът би могъл да издаде гаранция по банков кредит. Г-н Сарафов увери присъстващите, че Програма ФИСП ще подпомага и вече утвърдени компании на пазара, предлагащи иновативни решения за проблемите на бизнеса в София.

От страна на гостите бяха зададени въпроси по отношение на видовете обезпечения, които Фондът би приел за отпускането на гаранция, размера на гаранционния ангажимент, който ОГФМСП поема по двете гаранционни схеми, както и дали броят предявени гаранции от страна на банките спрямо издадените гаранции в процентно отношение е голям.

Сред лекторите в събитието бяха още Силви Коньо от Bpifrance, Франческо Ферлаино от италианската Агенция за насърчаване на европейските изследвания (APRE), Христо Стоянов от Европейския инвестиционен фонд и изпълнителният директор на Фонд на фондовете Светослава Георгиева.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН