Столична община и ОГФМСП бяха гости в Република Турция на заключително събитие в партньорство с община Османие

На 12.11.2019 г. в Османие, Република Турция се проведе заключителна пресконференция по проект „Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна европейска интеграция“, финансиран по грантовата схема на Програмата за сътрудничество между Република Турция и Европейския съюз. По време на събитието се представиха резултатите от дейностите по проекта и се подписаха няколко Меморандума за разбирателство между партньорски организации и  заинтересовани страни.           Партньорите по проекта от Османие в лицето на Областната управа и общината бяха поканили представители на правителствени организации, медии и институции, заинтересовани от резултатите на проекта.

Специално поканеният гост, представител на Фондация „ГИС-Трансферен център“ от Република България г-н Станимир Андонов представи интересна презентация на тема “Проекти в полза на гражданите – опитът на Фондация „ГИС-Трансферен център”. Успешни практики и добри примери в разработването и управлението на проекти, финансирани от Европейския съюз, представиха г-жа Даниела Иванова, Експерт, програми и проекти и г-жа Валентина Кордова, Експерт, програми и проекти към община Кула, Република България.

По време изпълнението на проекта бе изготвено учебно помагало на български език и на турски език с цел да подпомогне обучителния процес по проект „Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна европейска интеграция“, осъществяван по Грантовата схема за побратимяване на градове между Турция и Европейския съюз, съфинансирана от Европейския съюз и Република Турция. Изданието съдържа документи и материали, използвани от лекторите по време на семинара „Обучение на обучители“ в изпълнение на дейностите по проекта, както и допълнителна информация по темите и полезни приложения. Учебните помагала на български език и на турски език ще откриете в прикачените файлове към настоящата новина.

Проектът създаде устойчиво партньорство между администрациите на област Османие и Столична община и повиши капацитета на регионалните и местните власти, НПО и академичните среди от област Османие за подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС, на базата на богатия опит на Столична община и ОГФМСП.

 

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН