Столичният общински гаранционен фонд стартира проект за социално предприемачество, финансиран от Европейската комисия

Столичният общински гаранционен фонд в партньорство с Фондация „Промяната“, ING Bank, клон България, Бизнес Институт ООД и Forbes България получи одобрение за съвместен проект от Европейската комисия по процедура за кандидатстване VP/2019/015: „Actions to boost the development of finance markets for social enterprises“. Комисията е оценила изключително високо подаденото проектно предложение с наименование: „Overcoming the „Valley of Death“: An outline of a new financial instrument for early-growth social entrepreneurs in Bulgaria“, в силна конкуренция от цяла Европа.

Проектът ще даде възможност на ОГФМСП да проучи и подготви създаването на нов финансов инструмент, насочен към социални предприемачи в процес на начално разрастване (early growth/expansion stage). Проучванията в България и в Европа показват, че именно тази група изпитва най-силни затруднения по отношение на достъпа до финансиране. Наличните инструменти са преимуществено насочени или към началните фази на развитие (seed stage и start-up stage), или към вече развити социални предприемачи (mature stage), които имат достъп до финансиране от фондове и други инвеститори.

В резултат от проекта, Столична община ще създаде условия за разрастването и укрепването на иновативни социални предприятия, което е и в унисон с досегашната работа на ОГФМСП, включително по програмите ФИСП и „Акселератор Стартъп София“.

Финансирането от Европейската комисия ще даде възможност за разработването на цялостна програма за подкрепа – финансова и институционална – на социални предприемачи, която ще включва подготовка за кандидатстване за финансиране, засилване на техния финансов и бизнес капацитет, както и на способността им за измерване на социалния ефект.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН