УНСС и Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия ще си сътрудничат за практическата подготовка на студентите

Днес проф. д-р Димитър Димитров и зам.-ректорът проф. д-р Цветана Стоянова се срещнаха с председателя на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) г-н Димитър Вучев и г-н Николай Ценков, управител на Фонда.

На срещата те обсъдиха възможностите за сътрудничество между двете институции в три основни направления: осигуряване на стажове за студенти от УНСС, достъп до акселератор за финансиране на иновативни и стартиращи компании и инициативи за насърчаване на студентското предприемачество чрез менторски програми, семинари  и конкурси.

Постигнато беше съгласие  да се подпише официално споразумение между УНСС и ОГФМСП в тези области.

 

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН