За Фонда

Общинският гаранционен фонд за МСП е уникален финансов инструмент, стартиран и разработен от Столична община в подкрепа на предприемаческата и иновационна екосистема в една от най-бързо развиващите се столици в Европа. Фондът има мисията да предоставя гаранции по заеми за МСП, които имат икономически изгоден проект, но не могат да осигурят достатъчно банково обезпечение…

Гаранционни схеми

Програма за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия в Столична община – Програма ФИСП
Основна гаранционна схема

Резултати

Брой подкрепени МСП

635

Гарантирани кредити

117 млн лева

Поет гаранционен ангажимент

31 млн лева

Банки партньори

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН