Консултантска дейност

Освен издаване на гаранции по кредити на МСП, ОГФМСП предлага и консултации на фирмите в следните области:

  • услуги за разработване на проекти за кандидатстване по отворени схеми по Оперативните програми на ЕС;
  • счетоводни услуги;
  • правни услуги;
  • мениджърски услуги;
  • услуги, свързани с получаване на международни сертификати – ISO 9001, ISO 14001, присъждане на първоначален кредитен рейтинг и др.;

С оглед приближаване на услугата до МСП в края на 2008 г. е създаден Информационно-консултативен център на ОГФМСП.

През 2018 г. ОГФМСП стартира изцяло нова област на консултиране на МСП като съвместно с „Фондация ГИС-Трансфер Център” развива Консултативен център за иновации и трансфер на технологии.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН