ЗА ФОНДА

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия е уникален финансов инструмент, стартиран и разработен от Столична община в подкрепа на бизнеса и иновациите в една от най-бързо развиващите се столици в Европа. Мисията му е да повиши конкурентоспособността и достъпа до финансиране на МСП в София и да постави принципа „Мисли първо за малките“ във фокуса на общинската икономическа политика.

Фондът има за цел да предоставя гаранции по кредити на МСП, които имат икономически изгоден проект, но не могат да осигурят достатъчно банково обезпечение. Към средата на 2018 ОГФ е подпомогнал над 635 фирми, като е съдействал за отпускане на кредити за над  117 милиона лева и поет гаранционен ангажимент за над 31 милиона лева.

През 2018 г. Фондът стартира Програма за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия (Програма ФИСП), която е нова гаранционна схема в допълнение към успешната Основна гаранционна схема, реализирана през последните десет години.
Чрез финансиране на различни видове иновативни и стартиращи предприятия Фондът гарантира, че успешните и съдържащи в себе си сериозен потенциал МСП ще се развиват в София и ще се превърнат в ключови двигатели на местния икономически растеж и създаването на нови работни места.

Като пълноправен член на голямото семейство на Европейската асоциация на гаранционните институции (АЕСМ), Общинският гаранционен фонд за МСП свързва българските МСП с вече утвърдените европейски организации и съдейства за превръщането на София в технологичен и иновативен център в Европа.

УПРАВЛЕНИЕ

Ирина Йорданова - Председател на Съвета за управление на ОГФ

Ирина Йорданова е общински съветник (трети мандат) в Столичен общински съвет, председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, член на Комисията по финанси и бюджет и председател на Програма „Европа“ на Столична община.
Професионалната й кариера включва позициите: Секретар на Президента на Република България по вътрешната политика (1998-2001); Главен координатор на Комуникационна стратегия за членството на България в НАТО в Министерство на външните работи (2001-2003); Директор публични политики и програми в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
Тя е магистър от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, факултет по журналистика и масова комуникация. Завършила е програма по лидерство в „Кенеди Скул“ в университета „Харвард“ и програма по външна политика и сигурност в Европейския центъра за изследвания на сигурността „Джордж Маршал“. Стипендиант е на американската фондация „Алфред Френдли“.
Била е вицепрезидент на Харвардския клуб в България и кандидат за член на Европейския парламент (2007). Член е на Асоциацията на завършилите колежите по отбраната на НАТО, на Асоциацията „Джордж Маршал“ и е почетен член на няколко неправителствени организации и граждански инициативи.

Антон Койчев - Зам.-председател на Съвета за управление на ОГФ

Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, на постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.

Андрей Иванов - Член на Съвета за управление на ОГФ

Висшето си образование завършва в ВМЕИ със специалност „Автоматика и телемеханика“. Член е на постоянната комисия по финанси и бюджет и на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост.

Владимир Данев - Член на Съвета за управление на ОГФ

Висше образование: специалност „Право“ в ПП „Паисий Хилендарски и специалност „Международни отношения“ в УНСС. Заместник-председател на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; член на постоянната комисия по етика, граждански права, молби и жалби.

Светослав Витков - Член на Съвета за управление на ОГФ

Висше икономическо образование. Заместник-председател на постоянната комисия за децата младежта, спорта и туризма; член на постоянната комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество.

Николай Ценков - Управител на ОГФ

Николай Ценков е управител на Общинския гаранционен фонд на Столична община. Той е юрист и бивш Председател на Съвета на директорите на Национална компания „Индустриални зони“. Има професионален опит в сферата на икономическата дипломация, обществените поръчки и проектното финансиране. Участвал е като консултант и изпълнител на проекти към редица национални и международни организации – Столична община, Дипломатическия институт към МВнР, МОН, ММС, структури на МЗХ, London School of Economics and Political Science, Организацията на северно-атлантическия договор (NATO), Tel Aviv University, The Buchmann Faculty of Law. Основател е и дългогодишен Председател на Института за европейски инициативи. Член е на Виенския икономически форум. Има научни интереси в сферата на социалната философия.

ОТЧЕТИ

Отчет за дейността на ОГФМСП

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН