ЗА ФОНДА

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия е уникален финансов инструмент, стартиран и разработен от Столична община в подкрепа на бизнеса и иновациите в една от най-бързо развиващите се столици в Европа. Мисията му е да повиши конкурентоспособността и достъпа до финансиране на МСП в София и да постави принципа „Мисли първо за малките“ във фокуса на общинската икономическа политика.

Фондът има за цел да предоставя гаранции по кредити на МСП, които имат икономически изгоден проект, но не могат да осигурят достатъчно банково обезпечение. Към средата на 2018 ОГФ е подпомогнал над 635 фирми, като е съдействал за отпускане на кредити за над  117 милиона лева и поет гаранционен ангажимент за над 31 милиона лева.

През 2018 г. Фондът стартира Програма за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия (Програма ФИСП), която е нова гаранционна схема в допълнение към успешната Основна гаранционна схема, реализирана през последните десет години.
Чрез финансиране на различни видове иновативни и стартиращи предприятия Фондът гарантира, че успешните и съдържащи в себе си сериозен потенциал МСП ще се развиват в София и ще се превърнат в ключови двигатели на местния икономически растеж и създаването на нови работни места.

Като пълноправен член на голямото семейство на Европейската асоциация на гаранционните институции (АЕСМ), Общинският гаранционен фонд за МСП свързва българските МСП с вече утвърдените европейски организации и съдейства за превръщането на София в технологичен и иновативен център в Европа.

УПРАВЛЕНИЕ

Димитър Вучев - Председател на Съвета за управление на ОГФ

Владимир Митов - Зам.-председател на Съвета за управление на ОГФ
Яна Тодоранова - Член на Съвета за управление на ОГФ
Владимир Данев - Член на Съвета за управление на ОГФ
Антон Койчев - Член на Съвета за управление на ОГФ
Николай Ценков - Управител на ОГФ

Николай Ценков е управител на Общинския гаранционен фонд на Столична община. Той е юрист и бивш Председател на Съвета на директорите на Национална компания „Индустриални зони“. Има професионален опит в сферата на икономическата дипломация, обществените поръчки и проектното финансиране. Участвал е като консултант и изпълнител на проекти към редица национални и международни организации – Столична община, Дипломатическия институт към МВнР, МОН, ММС, структури на МЗХ, London School of Economics and Political Science, Организацията на северно-атлантическия договор (NATO), Tel Aviv University, The Buchmann Faculty of Law. Основател е и дългогодишен Председател на Института за европейски инициативи. Член е на Виенския икономически форум. Има научни интереси в сферата на социалната философия.

ОТЧЕТИ

Отчет за дейността на ОГФМСП

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН