Производител на дървен материал беше гарантиран от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия

„Темелков Къмпани” ЕООД е компания с традиции в производството, добиването, обработката и търговията с всякакъв вид дървен материал. Основана е през 2009 г., като понастоящем основната дейност на дружеството е производство на палети, евро палети, дървени кошове, сандъци, макари и пелети.

Дружеството има изградени много добри взаимоотношения с партньори в България и Гърция,  на които доставя евро палети, които трябва да са преминали през специална термична обработка. „Темелков Къмпани“ ЕООД притежава сертификат по Стандарт 15 от Министерството на земеделието, храните и горите – Национална служба за растителна защита.

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община в сътрудничество с банка-партньор  издаде гаранция по инвестиционен кредит на „Темелков Къмпани“ ЕООД.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН