Стартира проект „За хората до нашите деца” по Програма Европа 2020 на Столична община в партньорство с ОГФМСП

Проектът „За хората до нашите деца“ цели да подпомогне персонала в държавни детски ясли и детски градини в район Сердика, гр. София, като предостави ефективни инструменти за подобряването на психичното здраве (справяне със стрес, бърнаут и т.н.) и благоденствие на всички нива. Наличието на огромен стрес, риск от „прегряване“, недостатъчно високите нива на възнаграждение в тези държавни учреждения, както и естеството на работата, най-вече огромната отговорност при грижата за тези групи, дават ясни индикатори, че са нужни ефективни, модерни, дигитални решения, които да дават желаните резултати.  Повишеното психично здраве и благоденствие е приоритет, както на Световната здравна организация, така и на множество европейски директиви.

По време изпълнението на проекта ще се реализира дигитална и иновативна поредица от обучения онлайн, информационни събития, видео и печатни материали, както и създаване на програма за психично здраве в дигитално приложение, което да помага на участниците в проекта на ежедневна база да изграждат позитивни навици за психично здраве, както и за комфорт на работното място. Това въвеждане на иновативна практика цели учители, възпитатели и помощен персонал в детските ясли и градини да се освобождават от стреса, да получават ползи от позитивната психология, от най-новите изследвания в областта на науката за щастието, както и холистичен и коучинг подход, съчетани с най-новите тенденции за личностно и професионално израстване.

Очакваните ефекти от този иновативен проект и подход за участниците са вдъхновение, устойчивост на стреса, позитивизъм, още по-голямо усещане за смисъл и мисия в работата. Всичко това би се отразило благотворно на атмосферата на работа, както и още по-подкрепящо и мотивиращо децата поведение. Учителите, възпитателите са пример и модел за подражание за децата ни. Те са в ролята на значимите други (различни от родителите и роднините), които могат да подпомогат да се формират положителни навици и качества за цял живот. Техният принос е огромен в живота на детето, излизащо от тесния семеен кръг и навлизащо в един по-самостоятелен подход.

Проектът  „За хората до нашите деца“ на Фондация Процъфтяваща България (за повече информация www.howthrive.org) e един начин да кажем благодаря на всички, които се грижат за най-малките в обществото.

Проектът „За хората до нашите деца“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма Европа 2020 на Столична община в партньорство с ОГФМСП и 199 ДГ „Сарагоса”.

 

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН