Управителят на ОГФМСП беше модератор на Международна конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”

На 28 и 29 септември 2021 г., в София Хотел Балкан, се проведе международна конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021” , която бе организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП.

Основната цел на международната конференция е да се повиши финансовата и инвестиционна култура на представителите на малките и средните предприятия като им се предостави полезна информация за възможностите за развитие чрез използването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин.
Николай Ценков, управител на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) към Столична община, взе участие в събитието като модератор в панела за Гаранционни и финансови инструменти в подкрепа на бизнеса. Участници в него бяха и ЕИФ (Христо Стоянов), Фонд на фондовете (Камен Славов), ББР (София Касидова), ОББ (д-р Кирил Величков) и МБИС (Александра Матвеева).

 

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН