24 проектни предложения бяха получени по Програма „Акселератор Стартъп София“ на Столична община

По Програма „Акселератор Стартъп София“ в срока за кандидатстване бяха получени по обявения ред общо 24 проектни предложения от физически и юридически лица.

Експертна комисия за оценка и класиране на проектните предложения по Програмата ще оцени и класира получените проектни предложения въз основа на публикуваната Методика за оценка и класиране на проектни предложения по Програма „Акселератор Стартъп София“. След изготвяне на оценка и класиране на проектните предложения от Експертната комисия, те следва да бъдат одобрени от Столичния общински съвет. Едва след одобрение на списъка с предложените за финансиране проектни предложения от Столичния общински съвет и сключване на договори за финансиране с одобрените бенефициенти, проектите ще могат да започнат изпълнение.

Предвижда се това да се случи в началото на месец април 2022 г., а проектите да започнат изпълнението си съгласно сроковете указани в Насоките за кандидатстване с проектни предложения.

С получените проектни предложения можете да се запознаете ТУК.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН