Streamlining Public Support for SMEs and Innovations – Финално събитие по проект ИноБридж

„Да се съберем заедно е начало, да останем заедно е прогрес, да работим заедно е успех.“ Думите на Хенри Форд изразяват същината на междурегионалния подход на финалното събитие по проект ИноБридж – Streamlining Public Support for SMEs and Innovations, организирано от Асоциация за развитие на София и проведено на 30 септември 2020. Хибридното събитие събра над 100 участници – повечето от които онлайн, но също така и на място в София – ключови действащи лица от академичната среда, проучващите и технологичните институти, регионалната и местната власт, управляващи органи, бизнес организации, малки и средни предприятия и експерти от 29 града в 14 държави.

„МСП сектора и иновативните решения, идващи от индустрията са изключително важни за бързото възстановяване на икономиката след КОВИД-19. Също така е важно да се гарантира, че следващата многогодишна финансова рамка ще осигури достъп до достатъчно ресурси за иновации, особено в подкрепа на МСП, за по-нататъшни инвестиции и развитие.“ каза кметът на София Йорданка Фандъкова  на откриването на събитието.

Изключителна група от динамични лектори представиха своите знания и опит в разработването на смесени регионални политики, насърчаващи иновациите и улесняващи достъпа на МСП до НИРД  резултати. Тази област на политиката беше много важна през 2016 г., когато проектът InnoBridge започна, а сега има още по-голямо значение, след като кризата COVID-19 засегна силно икономиката и обществото ни. Говорителите идентифицираха важни подходи като гъвкаво префокусиране на мерките за подкрепа, университетите като ядро на иновационните екосистеми и връзки, които позволяват вземането на професионални решения на приемлива цена. Участниците в събитието споделиха примери за действащи, иновативни решения.

Ето бърз преглед на разнообразните теми, които бяха дискутирани: пречки и предизвикателства пред иновациите в европейските региони;  добри практики, които могат да бъдат приложени отново; начини за свързване на бизнеса с университетите; как да се запълнят липсващите елементи в предприемаческата екосистема; как да се мобилизират съществуващите умения в региона и да се развият умения за в бъдеще; препоръки за политики.

Проектът ИноБридж е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа и съфинансиран от ЕФРР на ЕС.

Всички презентации и снимки от събитието могат да бъдат намерени на: www.innobridge-project.eu

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН