Пациентите на „Дентален център Медстом-М” ЕООД се радват на нов кабинет

„Дентален център Медстом-М” ЕООД е сред първите дентални центрове в България, основан е през 2001 г. Основната дейност на „Дентален център Медстом-М” ЕООД е извършване на извънболнична, първична и специализирана дентална помощ-диагностика и лечение, включително и оперативно под обща упойка при амбулаторни условия, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика.

В клиниката работят специалисти и стоматолози в областта на оралната хирургия и зъбопротезна имплантация с пластика, естетична стоматология и ортодонтия.

Клиниката разполага с апаратура и оборудване, отговарящи на най-високите стандарти за качество. Медицинският център е одобрен за съответствие на ISO 9001:2008 I EN ISO 9001:20081 БДС EN I ISO 9001:2008 за цялостно дентално обслужване.

С гаранционната подкрепа на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община в сътрудничество с банка-партньор  бе осигурено допълнително финансиране на „Дентален център Медстом-М” ЕООД за закупуването на медико-стоматологичен център в сърцето на София.

Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН