09.11.2017

Мениджър за един ден в Общинския Гаранционен Фонд за МСП

В рамките на инициативата „Мениджър за един ден“ на 12 октомври  2017 г. Общински гаранционен Фонд за малки и средни  предприятия  посрещна своя млад мениджър за един ден. Целта на програмата е [...]
Български
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН